Dzisiaj jest
Od Redakcji

ISSN 0033-2259
e-ISSN 2450-8209

Nasz miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 8 punktów.

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Mechaniznym" są indeksowane w BazTech - bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a sam miesięcznik występuje w wykazie czasopism Index Copernicus.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści ostatniego zeszytu "Przeglądu Mechanicznego" (zakładka Bieżący numer) oraz Archiwum, w którym udostępniamy pełne teksty artykułów publikowanych na łamach naszego miesięcznika w latach 2001 - 2015. Nasz adres mailowy to przegladmechaniczny@sigma-not.pl.

Popierając ideę otwartej nauki, Redakcja zachęca Autorów do umieszczania artykułów w repozytoriach i upowszechniania ich w internecie w celu:
- zwiększenia skali ich oddziaływania,
- zwiększenia poczytności i cytowań,
- nawiązania nowych kontaktów naukowych,
- ułatwienia dostępu do wiedzy.

 


WIADOMOŚCI

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową XXX Konferencję Naukową Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, która odbędzie się w Zakopanem w dn. 24-27 stycznia br. Organizatorem Konferencji jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a współorganizatorami tegorocznej edycji Konferencji są - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej.
Na targach Motek w Stuttgarcie rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na fascynujące zastosowania polimerowych łożysk ślizgowych.

Jak co dwa lata, inauguracja roku targowego dla branży maszynowej i automatyzacji produkcji odbędzie się w Lipsku. W dniach od 07 do 10 marca 2017 roku przedstawiciele tej branży z całego świata spotkają się w Lipsku na Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji - Intec.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia" w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie dostaną w sumie ponad 88 mln zł na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych, sprowadzenie do Polski zagranicznych wykładowców oraz ułatwienie dostępu do międzynarodowych programów studiów.

 

Instytut Spawalnictwa i ośrodki spawalnicze z całej Polski, we współpracy z Sekcją Spawalniczą SIMP, od wielu lat organizują spawalniczą konferencję naukowo-techniczną. Tym razem Instytut Spawalnictwa zaprosił przedstawicieli przemysłu i ośrodków naukowych do Sosnowca, gdzie podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWelding została zorganizowana 58. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza.
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej organizuje szkolenie na temat „Nowoczesne metody badania materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w przemyśle"

Uroczysta sesja z okazji 90-lecia SIMP odbyła się 25 listopada 2016 r. w sali „A" Warszawskiego Domu Technika NOT. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Szanowni Państwo,

celowe planowanie inwestycji, systematyczne poszukiwanie sprawdzonych dostawców, nowe technologie i efektywny networking: w dniach od 7 do 10 marca 2017 roku podczas targów Intec oraz Zuliefermesse będą Państwo mogli zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w planowaniu nowoczesnej produkcji.


Już 23 listopada 2016 roku w Rzeszowie odbędzie się pierwsza na Podkarpaciu Konferencja Techniczna poświęcona tematyce automatyzacji i systemów sterowania w zakładach produkcyjnych.
Wydarzenie jest odpowiedzią na oczekiwania firm produkcyjnych, aby w jednym miejscu i czasie mieć możliwość spotkania liczących się na polskim oraz światowym rynku firm z branży automatyki przemysłowej i robotyki.

W Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, 11 października br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca przyszłorocznych targów przemysłowych HANNOVER MESSE 2017. Konferencję poprzedziło podpisanie przez Marca Siemeringa - Wiceprezesa Hannover Messe oraz Pawła Chorążego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, umowy w sprawie udziału Polski jako Kraju Partnerskiego w targach HANNOVER MESSE 2017.