Dzisiaj jest
Od Redakcji

Nowa, skalowalna platforma analityczna dla zastosowań przemysłowego IoT


Powszechne korzystanie z rozwiązań sieciowych i mocy obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych spowodowało, że dostępność danych zrewolucjonizowała sposób rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian. Producenci doświadczają jednak trudności związanych ze złożonością uzyskiwania danych użytecznych w odpowiednim miejscu i czasie. Brakuje im również doświadczenia i zasobów do zarządzania danymi od urządzeń aż po chmurę.

Wiadomości
Firma Rockwell Automation postawiła sobie za cel stworzenie zaawansowanego środowiska analitycznego w obszarze produkcji. Projekt Scio jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Scio przede wszystkim redukuje przeszkody blokujące przepływ informacji, aby umożliwić podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Platforma oferuje dostęp do analityki ad-hoc i umożliwia prowadzenie zaawansowanych analiz w oparciu o ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane z praktycznie dowolnego źródła. Rozwiązanie umożliwia również inteligentne łączenie danych i dostarczanie wyników analiz na intuicyjnych kontrolkach graficznych, które mogą być udostępniane i wyświetlane przez różnych użytkowników. Użytkownicy platformy mogą w dalszych etapach samodzielnie rozwijać poszczególne poziomy agregacji danych, aby móc podejmować lepsze decyzje przyspieszające uzyskanie spodziewanych korzyści.

„Dostęp do raportów i analiz na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa - przy maszynie, lokalnie w fabryce a nawet w chmurze - umożliwia użytkownikom uzyskanie pełnego wglądu niemożliwego wcześniej", powiedział John Genovesi, zastępca dyrektora ds. Oprogramowania Poziomu Informacyjnego w Rockwell Automation. „Gdy użytkownicy zyskają możliwość kojarzenia wielu źródeł danych łącząc w to elementy uczenia, ich systemy staną się bardziej przewidywalne i inteligentne. Skalowalna i otwarta platforma zapewnia bezpieczny, spersonalizowany dostęp do wszystkich źródeł danych, uporządkowanych lub surowych. Konfigurowalny, łatwy w obsłudze interfejs oferuje każdemu użytkownikowi możliwość stania się samodzielnym specjalistą od zaawansowanej analizy na bazie wszystkich udostępnionych danych firmy w celu rozwiązywania konkretnych problemów i osiągania wymiernych wyników biznesowych."

Główne cechy platformy Project Scio to:
Automatyczne wykrywanie urządzeń: Ręczne mapowanie źródeł danych może być czasochłonnym i podatnym na błędy procesem. Platforma może automatycznie wykrywać urządzenia i zmienne Rockwell Automation, a także dane urządzeń innych dostawców, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów. Ponadto proces automatycznego wykrywania zapewnia użytkownikom dostęp do bardziej szczegółowych informacji, niż zwykle uzyskiwane przy ręcznemu mapowaniu, takich jak nazwa urządzenia, lokalizacja linii produkcyjnej czy lokalizacja zakładu.

Koniec z izolowanymi analizami: Zamiast podejścia polegającego na pozostawianiu danych w źródle i odpytywaniu go na żądanie, platforma pobiera dane do jednej, centralnej lokalizacji z zachowaniem możliwości ich ciągłej aktualizacji. Co więcej, łącza do źródeł danych wystarczy ustanowić tylko raz. Dzięki tym łączom użytkownicy mogą tworzyć zindywidualizowane analizy i aktualizować je zgodnie z preferowaną częstotliwością bez pomocy ze strony specjalisty od zaawansowanej analizy danych.

Elastyczne uczenie maszynowe ML: Użyj odpowiedniego algorytmu ML do konkretnego wyzwania. Platformę Project Scio można konfigurować używając znanych w branży algorytmów, takich jak SparkML, MLLib i Python.

Analityka w zamkniętej pętli sterowania: Używając uczenia maszynowego lub wstępnie zdefiniowanych nastaw konfiguracji, platforma może monitorować działania operacyjne i automatycznie wprowadzać korekty w układach regulacji, jeśli parametry procesów zaczynają wykraczać poza dopuszczalne zakresy. To umożliwia użytkownikom optymalizowanie sterowania procesami, poprawę jakości oraz ograniczanie ilości odpadów.

Rynek aplikacji: Rockwell Automation jest pionierem aplikacji łączącej produkty różnych dostawców. Wyróżnikiem jest możliwość dostępu do dowolnego źródła danych i tworzenia zindywidualizowanych analiz. Niemniej jednak użytkownicy mogą także korzystać z opracowanych przez Rockwell Automation aplikacji w ramach narzędzia FactoryTalk Analytics. Aplikacje te umożliwiają użytkownikom monitorowanie wskaźników wydajności, takich jak wskaźnik OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia) i poziom jakości, a wszystko w ustandaryzowany sposób i bez konieczności przeprowadzania żadnej konfiguracji.

Otwarta platforma: Trudno oczekiwać od użytkowników automatyki przemysłowej nagłych zmian w istniejących systemach sterowania i informatycznych na rzecz zwiększania możliwości analitycznych. Skalowalna i otwarta platforma Rockwell Automation została stworzona do budowy kompletnego ekosystemu różnych źródeł danych IIoT. Platforma gwarantuje szybkie i bezproblemowe połączenie w obrębie Connected Enterprise łącznie ze sterownikami, oprogramowaniem MES czy urządzeniami końcowymi.

Oprócz opisanych rozwiązań informatycznych firma Rockwell Automation oferuje pełny zakres usług w ramach rozwiązania Connected Services, które pomagają klientom w zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa sieci, projektowaniu i konserwacji infrastruktury sieciowej oraz w zdalnym monitorowaniu urządzeń, obejmującym utrzymanie predykcyjne. Usługi te mają za zadanie pomóc klientom we wszystkich aspektach związanych z użytkowaniem rozwiązania Connected Enterprise, takich jak rozwój infrastruktury i strategii działania IIoT czy zapewnienie zdalnego monitorowania i analiz.

 


WIADOMOŚCI

Technologie kognitywne są ważnym punktem na mapie inwestycji wielu firm, również tych z sektora przemysłowego. Zdaniem analityków z Deloitte niebawem staną się one powszechne, przyczyniając się do zmodernizowania 80 proc. procesów biznesowych. To ogromna rewolucja, której znakiem rozpoznawczym będzie znacznie wyższa efektywność przy niewielkim zaangażowaniu zasobów ludzkich. „Witamy w erze kognitywnej!" - czytamy na w raporcie firmy IBM, z którego wynika, że do roku 2019 rynek takich rozwiązań wart będzie 12.5 miliarda dolarów.
Polska spółka Play Holding pracuje nad projektem lekkiego, a zarazem wytrzymałego samochodu wykonanego z kompozytów. Masa własna tego elektrycznego pojazdu e-VAN wyniesie ok. 600 kg, co przełoży się na większą wydajność i oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji. Koszt przejechania 100 km takim samochodem ma wynieść ok. 4 zł. Auto będzie skierowane do branży transportowej, m.in. dostaw paczek czy korespondencji. W przyszłości twórcy planują stworzyć z podobnych materiałów także autonomiczną taksówkę.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat:

"MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018"

 

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaprenumerowania "Przeglądu Mechanicznego" w 2018 roku. Dla prenumeratorów oferujemy atrakcyjne rabaty na reklamy i artykuły zamieszczane w czasopiśmie.

 

 

Sektor lotniczy i motoryzacyjny bardzo dynamicznie się rozwijają, a polskie przedsiębiorstwa wykazują ogromny potencjał, który może być wykorzystany na szeroką skalę. Dlatego już w dniach 10-11 października 2018 r. w G2A Arena w Rzeszowie zorganizowane zostanie największe w Polsce
i Europie Centralnej spotkanie przedstawicieli branży aerospace i automotive - ASA Meetings.

Marek Wzorek - dotychczasowy Prezes Zarządu spółki igus Polska opuszcza firmę z końcem roku, żeby poświęcić się własnej działalności w obszarze doradztwa biznesowego. Jego miejsce zajmą dwaj dyrektorzy: Daniel Marzec i Radomir Ochocki, którzy będą zarządzać polskim oddziałem igus na zasadach prokury wraz z Jolantą Zugaj, Główną Księgową.

Hala w Namur to docelowe miejsce pracy kolejnej obrabiarki, którą w firmie RAFAMET zamówiły Koleje Belgijskie (SNCB). Przedmiotem kontraktu jest tokarka portalowa typu UFB 125 NS (nowe oznaczenie UFD 140 N) o napędzie ciernym. Maszyna zapewnia wysoką wydajność i dokładność obróbki, jej zaletą jest także możliwość pracy w linii technologicznej. Obrabiarka ma zostać przekazana odbiorcy w listopadzie 2018 roku.

Powszechne korzystanie z rozwiązań sieciowych i mocy obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych spowodowało, że dostępność danych zrewolucjonizowała sposób rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian. Producenci doświadczają jednak trudności związanych ze złożonością uzyskiwania danych użytecznych w odpowiednim miejscu i czasie. Brakuje im również doświadczenia i zasobów do zarządzania danymi od urządzeń aż po chmurę.

W siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie w dniu 18 października (środa) zorganizowane zostało I Forum Cobotyki.
Organizatorem była firma Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz firma Encon- Koester. Partnerami wspomagającymi forum byli: MIR, On Robot, Optoforce, PIAP, Universal Robots natomiast patronat honorowy całego forum objęło Ministerstwo Rozwoju.

Grono blisko 140 specjalistów ze świata nauki i biznesu wzięło udział w jubileuszowej edycji Seminarium Szkoleniowego SECO/WARWICK „Nowoczesne Trendy W Obróbce Cieplnej". Wydarzenie odbyło się jak zawsze we wrześniu, tym razem w sercu Wielkopolski.
Autorytety branżowe, inżynierowie praktycy oraz starannie wyselekcjonowane treści zapewniły wysoki poziom merytoryczny oraz unikatową wartość networkingową