Dzisiaj jest
Od Redakcji

Zaproszenie na konferencję


Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat:

"MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018"

 

Wiadomości
Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w konferencji MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN i do przedsta-wienia swoich nowych prac naukowo-technicznych z zakresu tematyki konfe-rencji. Prosimy również o powiadomienie o konferencji współpracowników oraz znanych Panu(i) osób potencjalnie zainteresowanych problematyką konferencji.

Miejsce konferencji: Polańczyk.

Tematyka konferencji:
1. Podstawy teoretyczne automatyzacji, normalizacji i standaryzacji w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów i maszyn zmodularyzowanych.
2. Systemy informacyjne i informatyczne wspomagające automatyzację pro-jektowania i wytwarzania wyrobów zmodularyzowanych.
3. Wspomaganie systemów zautomatyzowanej produkcji z pomocą rozwią-zań zmodularyzowanych.
4. Projektowanie i realizacja współzależnych systemów wytwarzania zmo-dularyzowanych wyrobów, ich produkcji oraz organizacji tej produkcji.
5. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w systemach projektowania i wy-twarzania zmodularyzowanych maszyn i ich efektywność.
6. Zmodularyzowane systemy wspomagania eksploatacji wyrobów maszynowych, systemow ich wytwarzania i podtrzymywania zdatności.
7. Problemy rekonstrukcji, restrukturyzacji i modernizacji systemów trady-cyjnych przekształcanych w systemy zmodularyzowane.
8. Właściwości użytkowo-eksploatacyjne i ekonomiczne systemów zmodu-laryzowanych i ich wpływ na otoczenie socjalne.
9. Zmodularyzowane systemy zapewnienia bezpieczeństwa w zauto-matyzowanych systemach wytwarzania i eksploatacji.
10. Problemy kształcenia specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów zmodularyzowanych.

Patronat medialny konferencji: kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu"
miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny"

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj

 


WIADOMOŚCI

Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprasza na wydarzenie „Roboty współpracujące - przemysł 4.0", które odbędzie się wdniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Instytucie PIAP w Warszawie. Organizatorami są - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, ELMARK Automatyka, Politechnika Warszawska, PIAP SienTech, IBS.. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Firma SMARTTECH będąca polskim producentem skanerów 3D we współpracy z 3D Phoenix i Smart Solutions organizuje konferencję dedykowaną przemysłowi i edukacji. Nadchodzące wydarzenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi technologiami 3D z zakresu skanowania i druku 3D.

Tegoroczne targi przemysłowe HANNOVER MESSE odbędą się pod hasłem „Integrated Industry - Connect & Collaborate". To właśnie w Hanowerze wytyczane są światowe kierunki rozwoju pro-dukcji przemysłowej i systemów energetycznych. W tym roku tematyka wzbogaci się o intralogi-stykę. Targi CeMAT odbędą się równolegle do HANNOVER MESSE. Od 23 do 27 kwietnia br. w Hanowerze będzie można zobaczyć jak funkcjonuje fabryka przyszłości i jaka rolę pełni w niej intralogistyka. Organizatorzy spodziewają się 5000 wystawców z 70 krajów i ponad 200 tys. zwiedzających.

W ubiegłym roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN SA, ukazało się pierwsze wyda-nie praktycznego podręcznika z serii książek o ROBOTYCE pt. „Programowanie robotów przemysłowych"

Zbliża się kolejna 11. edycja Targów INTARG ® 2018. Jest to międzynarodowe wydarzenie, podczas którego można wypromować wynalazki i innowacje wyroby, technologie i usługi z różnych dziedzin, zdobyć cenne nagrody, a także zorganizować własną konferencję czy panel.

Urząd Patentowy RP zaprasza na międzynarodowe seminaria eksperckie organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą. Wydarzenia rozpoczynają rok jubileuszowy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz utworzenia Urzędu Patentowego RP.

Warsztaty to spotkanie branżowe dla konstruktorów, producentów narzędzi jak również specjalistów z zakresu badań i rozwoju, produkcji i zapewnienia jakości.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się Państwo, w jaki sposób energia i dane bezpiecznie docierają do ramienia robota przemysłowego? Albo jak to jest możliwe, że suwnice STS w porcie kontenerowym przez lata pracują niezawodnie praktycznie bez przerwy? Albo w jaki sposób szybko poruszająca się kamera jest w stanie kręcić ujęcia przesuwając się o setki metrów bez przerw czy drgań? Odpowiedzią na te wszystkie pytania są systemy prowadzenia energii. W poszukiwaniu najbardziej innowacyjnego i odkrywczego systemu na świecie, specjalista w dziedzinie motion plastics, firma igus, co dwa lata zaprasza do składania zgłoszeń do konkursu o nagrody vector, a sygnał do rozpoczęcia wybrzmiał na targach Motek 2017.

Technologie kognitywne są ważnym punktem na mapie inwestycji wielu firm, również tych z sektora przemysłowego. Zdaniem analityków z Deloitte niebawem staną się one powszechne, przyczyniając się do zmodernizowania 80 proc. procesów biznesowych. To ogromna rewolucja, której znakiem rozpoznawczym będzie znacznie wyższa efektywność przy niewielkim zaangażowaniu zasobów ludzkich. „Witamy w erze kognitywnej!" - czytamy na w raporcie firmy IBM, z którego wynika, że do roku 2019 rynek takich rozwiązań wart będzie 12.5 miliarda dolarów.
Polska spółka Play Holding pracuje nad projektem lekkiego, a zarazem wytrzymałego samochodu wykonanego z kompozytów. Masa własna tego elektrycznego pojazdu e-VAN wyniesie ok. 600 kg, co przełoży się na większą wydajność i oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji. Koszt przejechania 100 km takim samochodem ma wynieść ok. 4 zł. Auto będzie skierowane do branży transportowej, m.in. dostaw paczek czy korespondencji. W przyszłości twórcy planują stworzyć z podobnych materiałów także autonomiczną taksówkę.