Dzisiaj jest
Od Redakcji

Zaproszenie na konferencję


Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat:

"MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018"

 

Wiadomości
Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w konferencji MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN i do przedsta-wienia swoich nowych prac naukowo-technicznych z zakresu tematyki konfe-rencji. Prosimy również o powiadomienie o konferencji współpracowników oraz znanych Panu(i) osób potencjalnie zainteresowanych problematyką konferencji.

Miejsce konferencji: Polańczyk.

Tematyka konferencji:
1. Podstawy teoretyczne automatyzacji, normalizacji i standaryzacji w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów i maszyn zmodularyzowanych.
2. Systemy informacyjne i informatyczne wspomagające automatyzację pro-jektowania i wytwarzania wyrobów zmodularyzowanych.
3. Wspomaganie systemów zautomatyzowanej produkcji z pomocą rozwią-zań zmodularyzowanych.
4. Projektowanie i realizacja współzależnych systemów wytwarzania zmo-dularyzowanych wyrobów, ich produkcji oraz organizacji tej produkcji.
5. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w systemach projektowania i wy-twarzania zmodularyzowanych maszyn i ich efektywność.
6. Zmodularyzowane systemy wspomagania eksploatacji wyrobów maszynowych, systemow ich wytwarzania i podtrzymywania zdatności.
7. Problemy rekonstrukcji, restrukturyzacji i modernizacji systemów trady-cyjnych przekształcanych w systemy zmodularyzowane.
8. Właściwości użytkowo-eksploatacyjne i ekonomiczne systemów zmodu-laryzowanych i ich wpływ na otoczenie socjalne.
9. Zmodularyzowane systemy zapewnienia bezpieczeństwa w zauto-matyzowanych systemach wytwarzania i eksploatacji.
10. Problemy kształcenia specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów zmodularyzowanych.

Patronat medialny konferencji: kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu"
miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny"

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj

 


WIADOMOŚCI

Technologie kognitywne są ważnym punktem na mapie inwestycji wielu firm, również tych z sektora przemysłowego. Zdaniem analityków z Deloitte niebawem staną się one powszechne, przyczyniając się do zmodernizowania 80 proc. procesów biznesowych. To ogromna rewolucja, której znakiem rozpoznawczym będzie znacznie wyższa efektywność przy niewielkim zaangażowaniu zasobów ludzkich. „Witamy w erze kognitywnej!" - czytamy na w raporcie firmy IBM, z którego wynika, że do roku 2019 rynek takich rozwiązań wart będzie 12.5 miliarda dolarów.
Polska spółka Play Holding pracuje nad projektem lekkiego, a zarazem wytrzymałego samochodu wykonanego z kompozytów. Masa własna tego elektrycznego pojazdu e-VAN wyniesie ok. 600 kg, co przełoży się na większą wydajność i oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji. Koszt przejechania 100 km takim samochodem ma wynieść ok. 4 zł. Auto będzie skierowane do branży transportowej, m.in. dostaw paczek czy korespondencji. W przyszłości twórcy planują stworzyć z podobnych materiałów także autonomiczną taksówkę.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat:

"MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018"

 

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaprenumerowania "Przeglądu Mechanicznego" w 2018 roku. Dla prenumeratorów oferujemy atrakcyjne rabaty na reklamy i artykuły zamieszczane w czasopiśmie.

 

 

Sektor lotniczy i motoryzacyjny bardzo dynamicznie się rozwijają, a polskie przedsiębiorstwa wykazują ogromny potencjał, który może być wykorzystany na szeroką skalę. Dlatego już w dniach 10-11 października 2018 r. w G2A Arena w Rzeszowie zorganizowane zostanie największe w Polsce
i Europie Centralnej spotkanie przedstawicieli branży aerospace i automotive - ASA Meetings.

Marek Wzorek - dotychczasowy Prezes Zarządu spółki igus Polska opuszcza firmę z końcem roku, żeby poświęcić się własnej działalności w obszarze doradztwa biznesowego. Jego miejsce zajmą dwaj dyrektorzy: Daniel Marzec i Radomir Ochocki, którzy będą zarządzać polskim oddziałem igus na zasadach prokury wraz z Jolantą Zugaj, Główną Księgową.

Hala w Namur to docelowe miejsce pracy kolejnej obrabiarki, którą w firmie RAFAMET zamówiły Koleje Belgijskie (SNCB). Przedmiotem kontraktu jest tokarka portalowa typu UFB 125 NS (nowe oznaczenie UFD 140 N) o napędzie ciernym. Maszyna zapewnia wysoką wydajność i dokładność obróbki, jej zaletą jest także możliwość pracy w linii technologicznej. Obrabiarka ma zostać przekazana odbiorcy w listopadzie 2018 roku.

Powszechne korzystanie z rozwiązań sieciowych i mocy obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych spowodowało, że dostępność danych zrewolucjonizowała sposób rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian. Producenci doświadczają jednak trudności związanych ze złożonością uzyskiwania danych użytecznych w odpowiednim miejscu i czasie. Brakuje im również doświadczenia i zasobów do zarządzania danymi od urządzeń aż po chmurę.

W siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie w dniu 18 października (środa) zorganizowane zostało I Forum Cobotyki.
Organizatorem była firma Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz firma Encon- Koester. Partnerami wspomagającymi forum byli: MIR, On Robot, Optoforce, PIAP, Universal Robots natomiast patronat honorowy całego forum objęło Ministerstwo Rozwoju.

Grono blisko 140 specjalistów ze świata nauki i biznesu wzięło udział w jubileuszowej edycji Seminarium Szkoleniowego SECO/WARWICK „Nowoczesne Trendy W Obróbce Cieplnej". Wydarzenie odbyło się jak zawsze we wrześniu, tym razem w sercu Wielkopolski.
Autorytety branżowe, inżynierowie praktycy oraz starannie wyselekcjonowane treści zapewniły wysoki poziom merytoryczny oraz unikatową wartość networkingową