Dzisiaj jest
Od Redakcji

100-lecie Urzędu Patentowego RP


Urząd Patentowy RP zaprasza na międzynarodowe seminaria eksperckie organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą. Wydarzenia rozpoczynają rok jubileuszowy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz utworzenia Urzędu Patentowego RP.
Wiadomości
Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO odbywają się w dniach 23-25 stycznia 2018 r. Wydarzenia te są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską oraz Politechniką Wrocławską. Szczegółowy program i rejestracja on-line dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
Seminaria adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych - krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.
Seminaria rozpoczynają obchody 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. Program jubileuszowy został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jest realizowany przy współpracy szerokiego grona partnerów i współorganizatorów. Wydarzenia jubileuszowe są ukierunkowane na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także służą podkreśleniu znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W ramach jubileuszu Urząd Patentowy organizuje cykl wielu wydarzeń, konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej oraz wydaje liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i projektowych.
Przywołując w roku jubileuszowym historyczną datę swojego powstania, Urząd Patentowy RP pragnie, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski i jej zrównoważonego rozwoju. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej szczególnej rocznicy wpisywać się będzie w szeroki kontekst upowszechniania wiedzy historycznej oraz krzewienia wartości patriotycznych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

WIADOMOŚCI

XI edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG ® 2018, odbędzie się już w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Podczas tegorocznego konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, nagrodzonych zostało 20 produktów, które już niebawem będzie można zobaczyć na targach ITM Polska 2018.

W tym roku po raz pierwszy w historii ITM Polska odbędzie się konferencja „Druk 3D w metalu", wspierana przez CD3D wydawcę największych portali poświęconych technologiom przyrostowym w kraju - Centrum Druku 3D i 3D w praktyce.

Wystaczy zastąpić metalowy wkład w łożyskach stojakowych lub kołnierzowych, bezsmarownymi i wytrzymałymi czaszami sferycznymi igubal

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Collegno Prima Power z dumą ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej maszyny 3D Laser Next 2141, opartej o laser światłowodowy. Produkt został zaprojektowany i opracowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb producentów części metalowych tłoczonych w różnych sektorach przemysłu, takich jak warsztaty produkcyjne, tłocznie, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, rolnictwo, przemysł motoryzacyjny. Tym samym maszyna zapewni im niezrównaną elastyczność w zakresie procesów, rozmiarów i konfiguracji części, w połączeniu z najnowocześniejszą wydajnością, jakością i precyzją.

Druga edycja seminarium użytkowników technologii przyrostowych odbędzię się w termi-nie 28 - 29 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w Centrum Kongresowym Politechniki Wro-cławskiej.

W sferach gospodarczych jednym z najmodniejszych obecnie haseł jest „Przemysł 4.0". Nie może więc zabraknąć tej tematyki na najbliższych targach ITM Polska. W czerwcu
w Poznaniu nie będziemy jednak mówić o modach, ale o konkretach, bo Przemysł 4.0 to już nie nowinka, ale konieczność.

Około 70 osób z branży odlewniczej wzięło udział w organizowanych przez firmę Lenso warsztatach „Metrologia 3D w odlewnictwie i procesach odlewniczych", które odbyły się 21 marca 2018 w Centrum Kompetencji Metrologicznych, Swadzim k. Poznania.

Konferencja „Technologie 3D dla przemysłu i edukacji" już za nami. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się o zastosowaniach profesjonalnych skanerów i drukarek 3D w edukacji i przemyśle. Goście mogli także zapoznać się z opiniami ekspertów dotyczącymi technologii 3D oraz innymi systemami pomiarowymi.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprasza na wydarzenie „Roboty współpracujące - przemysł 4.0", które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Instytucie PIAP w Warszawie. Organizatorami są - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, ELMARK Automatyka, Politechnika Warszawska, spółka PIAP- ScienTech, IBS. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.