Categories: Wiadomości
      Date: maj 14, 2017
     Title: Podsumowanie  HANNOVER MESSE 2017

W Hanowerze, w dniach 24 - 28 kwietnia br. odbywały się targi Hannover Messe 2017, największe i najważniejsze targi przemysłowe na świecie. W tym roku była to już 70. edycja tego wydarzenia. Dla Polski tegoroczna edycja była szczególna, ponieważ nasz kraj debiutował w roli kraju partnerskiego Hannover Messe. Mieliśmy więc niepowtarzalną okazję do zaprezentowania osiągnięć i możliwości polskiej gospodarki, polskich firm, a także polskiej nauki.Tegoroczne targi odbywały się pod hasłem „Integrated Industry - Creating Value". Koncepcja zintegro-wanej produkcji wypromowana pod hasłem Przemysłu 4.0 jest obecna na targach w Hanowerze od kilku lat. W tym roku zwiedzający, których było aż 225 000 (w roku 2015 było ich 217 000) mogli zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez inteligentne roboty współpracujące (coboty), rozwiązania adaptacyjne oraz zintegrowane systemy energetyczne.
Spośród 225 000 uczestników pokazu, ponad 75 000 osób przybyło z zagranicy. Jest to najlepszy wy-nik w 70-letniej historii Hannover Messe. Największa liczba zagranicznych gości pochodziła z Chin (9000), następnie z Holandii (6200), Indii (5300) i z Polski - 5000 odwiedzających, co ustanowiło nowy rekord kraju partnerskiego.
Więcej uczestników, więcej prezentowanych rozwiązań, bardziej międzynarodowo - tak podsumował Hannover Messe 2017 dr Jochen Köckler, członek zarządu Deutsche Messe. Podczas pięciu dni trwania targów Hanower był światowym centrum Przemysłu 4.0. Każda branża zajmująca się digitalizacją produkcji była obecna i przedsiębiorcy mogli uzyskać odpowiedź na pytanie: jak najlepiej przygotować firmę do zdigi-talizowanej produkcji? Targi Hannover Messe potwierdziły swoje znaczenie jako głównego źródła informacji dla decydentów z całego świata - dodał.

Więcej na temat targów w Hanowerze w numerze 5/2017.