Categories: Wiadomości
      Date: lip 31, 2017
     Title: "PODSTAWY MASZYNOZNAWSTWA"

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się nowa pozycja książkowa na temat projektowania elementów maszyn.

 

Witold Biały: Podstawy maszynoznawstwa. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2017. Stron 286.Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, a powstanie odpowiednio działającego i bez-piecznego urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania jego poszczególnych elementów. Niezwykle istotne jest też to, aby każdy inżynier posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i rozumiał ich zachowanie się w warunkach eksploatacyjnych.

Niniejsza publikacja pomaga przyszłym projektantom w opanowaniu zagadnień związanych z podstawami konstrukcji, budowy i działania podstawowych urządzeń mechanicznych i ich części
Zostały w niej omówione zasady projektowania najważniejszych elementów maszyn, takich jak: osie i wały, łożyska, przekładnie zębate czy sprzęgła.

Autor w przejrzysty sposób opisuje najważniejsze warunki konstrukcyjne, które powinna spełniać ma-szyna, czyli niezawodność, trwałość, lekkość, ergonomiczność i ekologiczność. Przybliża także tematykę dotyczącą poszczególnych grup maszyn, w tym zwłaszcza budowy maszyn przepływowych i wyporowych, siłowni i kotłów. Przyszli inżynierowie dowiedzą się, w jaki sposób dobrać odpowiednią metodę projektowania, w zależności od rodzaju i charakteru obciążeń, stateczności konstrukcji, a także wymogów optymalizacyjno-ekonomicznych oraz jak porównywać warunki pracy danego elementu z właściwościami różnych materiałów użytych do wykonania konstrukcji tak, aby odpowiadały wymaganiom technicznym postawionym przez konstruktora.

Autor - dr hab. inż. Witold Biały, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem jest wykładowcą przedmiotów: mechanika i budowa maszyn, mechanika stosowa-na, podstawy maszynoznawstwa. Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych są: budowa i eks-ploatacja maszyn, w tym trwałość, niezawodność i awaryjność maszyn górniczych, zastosowania syste-mów komputerowych w procesach produkcyjnych oraz górnictwo i geologia, w tym projektowanie i dobór maszyn urabiających, urabialność pokładów węglowych. Jest ekspertem i członkiem rad naukowych w pismach branżowych. Wielokrotnie nagradzany na targach technologicznych.

Książka będzie szczególnie przydatna studentom takich kierunków jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa czy logistyka i transport oraz wszystkim osobom, którym niezbędna jest ogólna wiedza inżynierska dotycząca teorii budowy maszyn.