Categories: Wiadomości
      Date: lip 31, 2017
     Title: „ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA ROBOTÓW”

Jest to pierwsza książka przygotowana przez wydawnictwo naukowe PWN z cyklu ROBOTYKA, wprowadzająca czytelnika w arkana nowoczesnej wiedzy dotyczącej jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku.

Kaczmarek W., Panasiuk J.: Środowiska programowania robotów. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2017. Stron 250.Podręcznik zatytułowany „Środowiska programowania robotów" prezentuje charakterystykę dostępnych na rynku wirtualnych środowisk programowania robotów - ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oferowanych przez takie firmy, jak: ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI.

Materiał przedstawiony w książce pozwala na poznanie zasad korzystania ze środowisk oraz zasad two-rzenia i symulowania pracy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.
Książka ze względu na sposób przekazu kierowana jest nie tylko do studentów automatyki i robotyki czy mechatroniki, ale również do praktyków - programistów robotów, integratorów automatyki, inżynierów i wielu innych.

Autorami publikacji są pracownicy naukowi Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa: ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek, kierownik Zespołu Mechatroniki oraz dr inż. Jarosław Panasiuk. Są to specjaliści na co dzień zajmujący się takimi zagadnieniami, jak: modelowanie układów robotyki, pro-gramowanie robotów przemysłowych, satelitarne systemy nawigacji, sieci neuronowe, modelowanie mate-matyczne, innowacje z zakresu automatyki budynkowej, sztuczna inteligencja.

Książka została pozytywnie oceniona przez środowisko naukowe, czego wyrazem są opinie recenzentów.
Poziom pracy jest odpowiednio wysoki, zwłaszcza że autorzy odnieśli się do rzeczywistych stanowisk, które znajdują się na wyposażeniu WAT. Całość pracy podsumowano w postaci analizy porównawczej, przeprowadzonej na podstawie wybranych kryteriów, charakteryzujących tego typu środowiska. (...)
Recenzowana praca jest wartościowa przez istotny wkład naukowy autorów w dziedzinie programowania robotów przemysłowych w środowiskach wirtualnych.
Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Buchacza, profesora Politechniki Śląskiej.

Dużą zaletą opracowania jest to, że można je wykorzystać do projektowania stanowisk badawczych. (...)
Obecnie nie ma takiej pozycji na rynku polskim, co w powiązaniu z jej wartością merytoryczną sprawia, że stanowi ona w przedstawionej tematyce nowe źródło informacji.
Z recenzji prof. dra hab. inż. Zbigniewa Koruby, profesora Politechniki Świętokrzyskiej).