Dzisiaj jest
Wydawca

Miesięcznik "Przegląd Mechaniczny" jest wydawany przez:Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.pl
orazWydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Biuro spółki - sekretariat
tel.: (22) 818 09 18, 818 98 32
faks: (22) 619 21 87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl